Skriptování #2

Cykly zpracovávají větší množství dat bez nutnosti psát pro každý prvek samostatný kód. Díky tomu nám cykly ušetří spoustu práce. Naučíme se je vytvářet. Zkusíme si while a for. Podíváme se i na některé jednoduché skripty, konstrukce a funkce, které se mohou hodit při skriptování. Poslední část kurzu se věnuje většímu projektu a ladění (debugging) kódu, který vytváříme.