Python OOP: Začátečník

Všechno v Pythonu je objekt. Objektově orientované programování nám pomůže pochopit, co tato věta znamená. Kurz je pro tebe, pokud už chápeš základy Pythonu.

20 hodin
mírně pokročilý
Začít zdarma
20 hodin
mírně pokročilý
Začít zdarma

O kurzu

Na začátku kurzu uděláme postupný přechod od procedurálního programování k objektově orientovanému. Všechno v Pythonu je totiž ** ...

Na začátku kurzu uděláme postupný přechod od procedurálního programování k objektově orientovanému.

Všechno v Pythonu je totiž objekt. Tuhle větu jsi už mohl/a někde slyšet. Seznam je objekt, který už za nás někdo napsal. My ho jenom používáme. Cílem tohoto kurzu bude pochopit, co to objekty jsou, k čemu jsou dobré, jak se vytvářejí, a jak se používají. To vše se naučíme pomocí vytváření vlastních objektů.

V kurzu se naučíš pracovat s:

 • třídou a instancí
 • různými typy atributů
 • klasickými metodami
 • vybranými magickými metodami
 • gettery, settery, deletery
 • skrýváním atributů
 • vlastnostmi třídy
 • dědičností
Více info

Osnova

 1. Základní koncepty
  1. Základy Pythonu
  2. Procedurální programování
  3. Objektově orientované programování
  4. Třída vs Instance
  5. Třída
  6. Instance
  7. self
  8. Atributy
  9. Souhrn lekce
  10. Kvíz
  11. Cvičení
 2. Zapouzdření
  1. Opakování a cíl lekce
  2. Příklad
  3. Rozdělení
  4. Metody
  5. Data hiding
  6. Property
  7. Souhrn lekce
  8. Kvíz
  9. Cvičení
 3. Dědičnost
  1. Opakování
  2. Cíl lekce
  3. Základní třída
  4. Budování dědičnosti
  5. Správa tříd
  6. Souhrn lekce
  7. Kvíz
  8. Cvičení
 4. Magické metody
  1. Opakování
  2. Cíl lekce
  3. Textová reprezentace
  4. Přetěžování operátorů
  5. Kvíz
  6. Cvičení

Autor

Martin Čupeľa

Full-stack Developer
Full-stack vývojář ENGETO Akademie Martin působí také jako tvůrce obsahu pro Python kurzy s důrazem na získání znalosti programování a budování analytického myšlení. Martin pokrývá širokou znalost programování v Pythonu - od úplných začátků přes OOP až po pokročilé budování vlastní aplikace.

Full-stack vývojář ENGETO Akademie Martin působí také jako tvůrce obsahu pro Python kurzy s důrazem na získání znalosti programování a budování analytického myšlení. Martin pokrývá širokou znalost programování v Pythonu - od úplných začátků přes OOP až po pokročilé budování vlastní aplikace.

Spoluautoři

Dominik Remetei

Full Stack Developer

Dominik začal kariéru v product managementu a marketingu. Rozhodl se ale změnit ...Zobrazit víc

Dominik začal kariéru v product managementu a marketingu. Rozhodl se ale změnit ...Zobrazit víc

Matěj Švéda

Full Stack Developer

Matěj se po pár letech praxe ve stavebním oboru vydal na dráhu IT. Absolvoval Py...Zobrazit víc

Matěj se po pár letech praxe ve stavebním oboru vydal na dráhu IT. Absolvoval Py...Zobrazit víc

Více info