Python #1: Úvod do programování

Tento kurz není jen úvod do programovacího jazyka Python, ale úvod do programování jako takového. Naučíš se zde, na jakých principech funguje programovací jazyk Python, vysvětlíme si to na proměnných, podmínkových výrazech nebo sekvenčních typech. Díky tomu pochopíš základní logiku programování. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky.