Cvičení pro Datovou Akademii

Tento kurz obsahuje podpůrné materiály pro prezenční a online Datové Akademie

10 hodin
Vhodné i pro začátečníky
Začít zdarma
10 hodin
Vhodné i pro začátečníky
Začít zdarma

O kurzu

...
Více info

Osnova

 1. Úvod
    Zdarma
  1. Slovo autorů
  2. O kurzu
  3. Software
 2. SQL 1 - select, where, create, insert
    Zdarma
  1. Úvod
  2. Cvičení select, order by, limit
  3. Cvičení where
  4. Cvičení Tvoření Tabulek
  5. Cvičení Vložení do Tabulky
  6. Cvičení Úpravy tabulek (rozšiřující)
 3. SQL 2 - order by, nové sloupce, where, in, like
    Zdarma
  1. Cvičení Order by
  2. Cvičení Vytvoření nového sloupce
  3. Cvičení Where, in + like
  4. Další cvičení
 4. SQL 3 - group by, agregační funkce
    Zdarma
  1. Cvičení sum
  2. Cvičení avg, count
  3. Další cvičení
 5. SQL 4 - join, union
    Zdarma
  1. View
  2. Join s covid
  3. Join s covid 2
  4. Join s countries
 6. Numpy
    Zdarma
  1. Python listy
  2. Tvorba pole
  3. Náhodná čísla
  4. Slicing a indexace
  5. Výpočty s poli
 7. Základní pandas
    Zdarma
  1. Úvod
  2. Načtení dat
  3. Průzkum dat
  4. Slicing a indexace
 8. Mírně pokročilý pandas
    Zdarma
  1. Setup
  2. Cvičení podmínky, nové sloupce
  3. Cvičení group by
  4. Cvičení join
  5. Evropské země
 9. Vizualizace
    Zdarma
  1. Setup
  2. Cvičení nová
  3. Cvičení starší
 10. Regrese a klasifikace
    Zdarma
  1. Úvod
  2. Příprava dat
  3. První model
  4. Feature engineering
  5. Další proměnné
  6. Význam jednotlivých proměnných
  7. Závěr
 11. Tvorba map
    Zdarma
  1. Úvod
  2. Města - ilustrace
  3. Města - úkoly
 12. Projekty
    Zdarma
  1. SQL
  2. Python
 13. Webináře
    Zdarma
  1. Python
 14. Základní Python pro Datovou akademii
    Zdarma
  1. Prostředí
  2. Datové typy, struktury a základní operace
  3. Cykly
  4. Podmínky
  5. Funkce
 15. Záznamy z webinářů - Datová Akademie Brno 10/2020
    Zdarma
  1. Lekce #1
  2. Lekce #2
  3. Lekce #3
  4. Lekce #4
  5. Lekce #5
  6. Lekce #6
  7. Lekce #7
  8. Lekce #8
  9. Lekce #9
  10. Lekce #10
  11. Lekce #11
  12. Lekce #12
 16. Záznamy z webinářů - Datová Akademie Praha 10/2020
    Zdarma
  1. Lekce #1
  2. Lekce #2
  3. Lekce #3
  4. Lekce #4
  5. Lekce #5
  6. Lekce #6
  7. Lekce #7
  8. Lekce #8
  9. Lekce #9
  10. Lekce #10
  11. Lekce #11
  12. Lekce #12
 17. Záznamy z webinářů - Online Datová Akademie 10/2020
    Zdarma
  1. Lekce #1
  2. Lekce #2
  3. Lekce #3
  4. Lekce #4
  5. Lekce #5
  6. Lekce #6
  7. Lekce #7
  8. Lekce #8
  9. Lekce #9
  10. Lekce #10
  11. Lekce #11
  12. Lekce #12
 18. Záznamy z webinářů - Online Datová Akademie 02/2021
    Zdarma
  1. Lekce #1
  2. Lekce #2
  3. Lekce #3
  4. Lekce #4
  5. Lekce #5
  6. Lekce #6
  7. Lekce #7
  8. Lekce #8
  9. Lekce #9
  10. Lekce #10
  11. Lekce #11
  12. Lekce #12

Autor

Name Surname

description lorem ipsum dolor sit un amet consectetur adipiscing elit

description lorem ipsum dolor sit un amet consectetur adipiscing elit

Více info