Základy vizualizace dat

Tento krátký a intenzivní kurz se zaměřuje na základy vizualizace dat a vypravování příběhů skrze ně. Zároveň studentovi představí užitečné nástroje a dovolí si je prakticky vyzkoušet v rámci interaktivních aktivit a finálního projektu.