Úvod do projektového managementu pro IT

Tento kurz je úvod do problematiky projektového managementu. Čtenář by měl mít po dokončení představu o metodikách a jejich použitích. Kurz si dává za úkol také pochopení rozdílu mezi tradičními metodikami a agilním přístupem.