Tvorba webu #1: HTML, CSS

Neříká ti nic jazyk HTML? Chceš porozumět tomu, jak se zapisuje obsah webových stránek? Úvodní kurz do jazyka HTML ti vysvětlí základní pojmy a naučí tě, jak například vložit do webu základní prvky jako formátovaný text, obrázky nebo tabulky.