Python OOP: Začátečník

Všechno v Pythonu je objekt. Objektově orientované programování nám pomůže pochopit, co tato věta znamená. Kurz je pro tebe, pokud už chápeš základy Pythonu.