C# Akademie

Tento kurz obsahuje pomocné materály k prezenčnímu kurzu C# Akademie, která probíha v Brně a v Praze.