Algoritmizace #2

Tento kurz navazuje na kurz Algoritmizace #1. Jeho cílem je rozšířit znalosti z oblast řazení, ukázat využití algoritmů při práci s textem, grafy a také technikám pro řešení problémů.