Algoritmizace #1

V tomto kurzu se seznámíš s pojmy z oblasti algoritmů, jejich vlastnostmi, operacemi nad základními datovými strukturami, metodami pro vyhledávání, řazení a také technikami pro řešení problémů.