Agilní frameworky

Cílem kurzu je představit pojem agile a jaké nejčastější nástroje a frameworky ve spojitosti s agile můžeš využít pro řízení projektů. Seznámíš se s agilním prostředím, kulturou a praktikami pro řízení projektů.